Vill du anmäla att någonting är ur funktion, trasigt eller kräver akut underhåll så gör du en felanmälan. Felanmälningar ska även användas vid exempelvis avbrott och driftsstörningar. Felanmälan gör du via formuläret nedan eller direkt till kommunens Kontaktcenter, telefon 0510-77 00 00 eller epost: kommun@lidkoping.se
Beskriv felet så tydligt som möjligt
Bifoga filer (t.ex. foton från platsen som visar felet) totala filstorleken får inte överstiga 35Mb
Antingen markerar du platsen på kartan genom att klicka på den röda markören eller också anger du adressen i textfältet och klickar på förstoringsglaset.