Vill du anmäla att någonting är ur funktion eller trasigt, kan du fylla i detta formulär. Felanmälan kan även göras direkt till kommunens Kontaktcenter, telefon 0510-77 00 00 eller epost: kommun@lidkoping.se. Denna felanmälan bevakas under kontorstid. Om det gäller akuta saker som exempelvis elavbrott eller andra driftstörningar, eller händelser som innebär fara för människors hälsa och säkerhet, använd i stället något av våra journummer

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas i denna handling eller denna e-tjänst behandlas av Lidköpings kommun för administration och andra åtgärder som behövs för fortsatt handläggning. Vi följer aktuell dataskyddslagstiftning.
Här kan du läsa mer om hur Lidköpings kommun behandlar dina personuppgifter