1. Val
  2. Synpunkt
  3. Förhandsgranska
  4. Skicka in

Dina synpunkter och klagomål är värdefulla! De hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter. Det kan vara praktiska förslag, beröm eller klagomål. Synpunkten tas om hand av kommunens kontaktcenter och fördelas till berörd förvaltning. Om du uppger kontaktuppgifter kan vi ge dig ett personligt svar, men du kan också välja att vara anonym.
Synpunkter och klagomål är offentliga handlingar. Det betyder att alla som vill får läsa dem.
Läs mer...

Välj synpunkt eller klagomål

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas i denna handling eller denna e-tjänst behandlas av Lidköpings kommun för administration och andra åtgärder som behövs för fortsatt handläggning. Vi följer aktuell dataskyddslagstiftning.
Här kan du läsa mer om hur Lidköpings kommun behandlar dina personuppgifter

Beskrivning
Uppladdning av fil: