Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Förvalta egendom/Bevaka rätt
  3. 3. Sörja för person
  4. 4. Speciella arbetsinsatser (1)
  5. 5. Behov av fortsatt godmanskap
  6. 6. Körjournal – reseersättning
  7. 7. Förhandsgranska
  8. 8. Skicka in

Denna e-tjänst har 8 steg och kräver e-legitimation för inloggning.

Redogörelse

Du som är god man eller förvaltare ska utöver den ekonomiska redovisningen (årsräkning och sluträkning) lämna in en redogörelse. I den beskriver du omfattningen av ditt uppdrag under det gångna året. Det är även här som du anger om du önskar arvode och rese-/milersättning.