Arbetsintyg inför validering

  1. 1. Fliknamn
  2. 2. Skicka in

Denna e-tjänst har 2 steg.

En värdering av kunskaper och färdigheter

 

E-tjänsten fylls i av dig som är arbetsgivare/chef.

 

Validering är en systematisk värdering och dokumentation av kunskaper och färdigheter som du har skaffat dig genom studier, i samhällslivet och arbetslivet. Hos oss stäms dina kunskaper av mot det som krävs för ett betyg i kurser inom kommunal vuxenutbildning. Den som söker vård- och omsorgsutbildning kan starta sina studier med en sådan kartläggning, för att se om det finns kursmål som täcks genom tidigare erfarenheter.