Vatten- avlopp och renhållning, e-postfaktura, anmälan

  1. 1. Uppgifter
  2. 2. Underskrift
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg och kräver e-legitimation för inloggning.

Är du kund eller ansvarar för fakturabetalning i en förening eller organisation?

 

Då kan du du anmäla dig, företaget eller organisationen till vår e-postfakturatjänst. Det fungerar så att fakturan levereras som en PDF-fil till den e-postadress som du har valt. I filen finns alla uppgifter som du behöver för att betala din faktura på det sätt som du tycker är lämpligt. Fördelen med detta är att det blir kortare leveranstid, eftersom fakturan inte behöver gå via postdistributören utan kan skickas direkt.