Musikskola, anmälan

  1. 1. Eleven
  2. 2. Vårdnadshavare
  3. 3. Musikundervisning
  4. 4. Godkännande
  5. 5. Förhandsgranska
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg.

Välkommen att göra ditt intrumentval till Musikskolan!

 

Det här är en ansökan för elever som vill börja spela ett instrument eller sjunga.

 

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas i denna handling eller denna e-tjänst behandlas av Lidköpings kommun för administration och andra åtgärder som behövs för fortsatt handläggning. Vi följer aktuell dataskyddslagstiftning.

Här kan du läsa mer om hur Lidköpings kommun behandlar dina personuppgifter